Kontakt

Prezident klubu: PhDr.Miriam Mokošová, (0905/943969, starosta@bziny.eu)

Administrátor stránky: Vladimír Salva, (0949/716525, e-mail: sachdk@sachdk.sk)

Organizačný pracovník III.ligy: Jakub Homolka, (0911/213720, jakub.homolka@centrum.sk)

Organizačný pracovník IV. a V.ligy: Miro Revaj, (0910/647186, mirec0910@azet.sk)

Obecný úrad Bziny (kľúče, miestnosť…): PhDr.Miriam Mokošová, (0905/943969, starosta@bziny.eu)

Obecný úrad Bziny (kúrenie):

Posielanie zápisov: IV.liga, Martin Pogádl, (martinkopogadl@gmail.com)