Povinnosti organizačných pracovníkov

Povinnosti organizačného pracovníka

 • Organizačný pracovník (ďalej len OP) určuje zostavu a včas oznamuje nominovaným hráčom kde a kedy sa stretávajú na zápas
 • Pri zápasoch vonku zabezpečuje aj dostatočný počet áut a šoférov
 • Pri domácich zápasoch má OP navyše tieto povinnosti :
  • zabezpečuje hraciu miestnosť (ide o to čo nie je kolízia hlavne so stolnými tenistami) kontakt: Viera Durajová, 0911/335778, OcÚ Bziny)
  • v prípade kolízie zápasov musia OP spolu komunikovať a dohodnúť sa na spoločnom postupe
  • zabezpečuje kľúče od hracej miestnosti, poprípade sály, záchodov, kuchynky (klúče od kulturáku má Juraj Pecho), poprípade zabezpečiť aby kuchynka, záchody, sála boli v čase zápasu otvorené
  • skontroluje, či sa v skrinke nachádzajú šachovnice, figúrky, hodiny, partiáre, malé lyžičky, šálky, čaj, káva (sypaná aj Neska), cukor, varná kanvica…
  • zabezpečí, aby hracia miestnosť bola vykúrená (na starosti to má pracovník OcÚ Juraj Záhora – kontakt ešte zistíme)
  • urobí nevyhnutný poriadok pred zápasom (s ohľadom, že v sobotu v sále bývajú svadby, oslavy…)
  • pripraví zápis o zápase
  • zabezpečí rozhodcu
  • pred zápasom uloží šachovníce, figúrky, hodíny a partiáre
  • po zápase dbá nato, aby boli šachovnice, figúrky, hodiny, káva, čaj atď. vrátené do skrine a skriňa bola uzamknutá. Rovnako uzamknutý musí byť aj kulturák.
  • kľúče od skrine aj kulturáku odovzdá Jurajovi Pechovi
  • pošle zápis príslušnému pracovníkovi Slovenského šachového zväzu
  • zabezpečí reportáž zo zápasu kola pre www.sachdk.sk